Oluline

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse 06. jaanuar kool

Reedel, 20. märtsil kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
Reedel, 20. märtsil kell 14.00 “4-5” ja “5” õppijatele vestlus.
Reedel, 3. aprillil kell 15.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.


  • Katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 06. jaanuarist 2020 kuni 16. märtsini 2020.
  • Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.
  • Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
  • NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli/Stuudiumi väljatrükk).
  • Infotunnid 10. klassi sisseastujatele ja nende vanematele kooli aulas 18. veebruaril kell 17.30 ja 03. märtsil kell 17.30
 
 
 
  • Katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 06. jaanuarist 2020 kuni 16. märtsini 2020.
  • Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.
  • Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
  • NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli/Stuudiumi väljatrükk).
  • Infotunnid 10. klassi sisseastujatele ja nende vanematele kooli aulas 18. veebruaril kell 17.30 ja 03. märtsil kell 17.30