Uudised

KOKOKO Infoallika vesi: puhas või sogane? 22. aprill anne-ly


22. aprillil toimus Koidula kooli õpilaskonverents KOKOKO teemal "Infoallika vesi: puhas või sogane?". Õpilastele tuli rääkima inforuumi tähtsusest ja selle ärakasutamisest ning hävitamisest strateegilise kommunikatsiooni ekspert Peeter Tali. Teemakohaselt toodi näiteid Venemaal toimuvast ning selgitati, kuidas Venemaa kasutab propagandat, mismoodi valeuudiste levimine toimub ja kuidas me valeinformatsiooni peaksime ära tundma. Õpilastele toodi ka näiteid meedias tegutsevatest trollidest ja trollirobotitest ning selgitati nende tegevuse põhjuseid. Räägiti ka Venemaa sõjakultuse levitamisest ning (rahalistest) sekkumistest meediasse. Põhiline, mida õpetati ja rõhutati, oli usalduse kadumine riigi inforuumi hävitamisel ning miks see meile oluline teada on.
 
Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov tutvustas õpilastele ajakirjanduse trende ning taktikaid, kuidas kiiresti arenevas maailmas ajakirjandust noorte hulgas elus hoida. Selgitati erinevate väljaannete peaeesmärke, mida nad oma lugejatele püüavad edasta ning Õhtulehe erilisust võrreldes teiste väljaannetega. Testiti ka noorte teadmisi tänapäeva tuntud isikute kohta, kes kõnetaksid gümnaasiumiastme õpilasi niivõrd, et nad uudiseid loeksid. Arutleti ka ajakirjanduse eetilisuse üle ehk kus on inimlikkuse piirid teemade käsitlemisel.
 
Vabariigi Presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt tutvustas kogemus-, tähendus- ja staatuskommunikatsiooni sarnasusi ning erinevusi. Räägiti, kuidas ära tunda valeuudiseid ning kuidas meid mõjutatakse ja püütakse uskuma panna valeinformatsiooni. Selgitati informatsiooni juhtimise puuduseid ja eeliseid. Räägiti ka giidide erinevatest õpetamisviisidest ja inimeste juhtimise headest ja halbadest omadustest. Kuulajatel paluti valida meelepärane giiditüüp ning seejärel selgitati iga giidi suhtlemismeetodeid ja miks need meid kõnetavad.
 
Õpilastel oli võimalus osaleda ka Tre Raadio saatejuhi Meelis Sarve töötoas "Kui eeter kutsub".
 
Autor: Kristel-Meriliis Vahtra
 
Koidula kooli konverentsi traditsioon ulatub aastasse 1953, KOKOKO nime kannab üritus aastast 1962.
 
Täname kõiki konverentsi korraldajaid, külalisesinejaid ja osalenuid!
 
 
 
 
 
 
 
22. aprillil toimus Koidula kooli õpilaskonverents KOKOKO teemal "Infoallika vesi: puhas või sogane?". Õpilastele tuli rääkima inforuumi tähtsusest ja selle ärakasutamisest ning hävitamisest strateegilise kommunikatsiooni ekspert Peeter Tali. Teemakohaselt toodi näiteid Venemaal toimuvast ning selgitati, kuidas Venemaa kasutab propagandat, mismoodi valeuudiste levimine toimub ja kuidas me valeinformatsiooni peaksime ära tundma. Õpilastele toodi ka näiteid meedias tegutsevatest trollidest ja trollirobotitest ning selgitati nende tegevuse põhjuseid. Räägiti ka Venemaa sõjakultuse levitamisest ning (rahalistest) sekkumistest meediasse.
Põhiline, mida õpetati ja rõhutati, oli usalduse kadumine riigi inforuumi hävitamisel ning miks see meile oluline teada on.
 
Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov tutvustas õpilastele ajakirjanduse trende ning taktikaid, kuidas kiiresti arenevas maailmas ajakirjandust noorte hulgas elus hoida. Selgitati erinevate väljaannete peaeesmärke, mida nad oma lugejatele püüavad edasta ning Õhtulehe erilisust võrreldes teiste väljaannetega. Testiti ka noorte teadmisi tänapäeva tuntud isikute kohta, kes kõnetaksid gümnaasiumiastme õpilasi niivõrd, et nad uudiseid loeksid. Arutleti ka ajakirjanduse eetilisuse üle ehk kus on inimlikkuse piirid teemade käsitlemisel.
 
Vabariigi Presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt tutvustas kogemus-, tähendus- ja staatuskommunikatsiooni sarnasusi ning erinevusi. Räägiti, kuidas ära tunda valeuudiseid ning kuidas meid mõjutatakse ja püütakse uskuma panna valeinformatsiooni. Selgitati informatsiooni juhtimise puuduseid ja eeliseid. Räägiti ka giidide erinevatest õpetamisviisidest ja inimeste juhtimise headest ja halbadest omadustest. Kuulajatel paluti valida meelepärane giiditüüp ning seejärel selgitati iga giidi suhtlemismeetodeid ja miks need meid kõnetavad.
 
Õpilastel oli võimalus osaleda ka Tre Raadio saatejuhi Meelis Sarve töötoas "Kui eeter kutsub".
 
Autor: Kristel-Meriliis Vahtra
 
Koidula kooli konverentsi traditsioon ulatub aastasse 1953, KOKOKO nime kannab üritus aastast 1962.
 
Täname kõiki konverentsi korraldajaid, külalisesinejaid ja osalenuid!