Oluline

Info uutele 10. klassi sissesaanutele 10. mai kool

Kõik klassid on komplekteeritud ja vabu kohti ei ole.


Hea Pärnu Koidula Gümnaasiumi perre vastuvõetud õpilane!

Palun too pärast põhikooli lõpetamist oma lõputunnistus ja tervisekaardi koopia Koidula kooli 15.-22. juunil 2020 kella 9-13.

Et kiirendada dokumentide vastuvõtmise protsessi, palume võimalusel täita eelnevalt kodus:
Avaldus kooli vastuvõtuks ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks
ja saata need kooli üldmeilile kool@koidulag.edu.ee Neid dokumente saab vajadusel täita ka kohapeal.

Täpsem info saadetakse Sulle ka veel juuni alguses Sinu meiliaadressile.

Heade soovidega,
Sinu Pärnu Koidula Gümnaasium

Hea Pärnu Koidula Gümnaasiumi perre vastuvõetud õpilane!

Palun too pärast põhikooli lõpetamist oma lõputunnistus ja tervisekaardi koopia Koidula kooli 15.-22. juunil 2020 kella 9-13.


Et kiirendada dokumentide vastuvõtmise protsessi, palume võimalusel täita eelnevalt kodus:
Avaldus kooli vastuvõtuks ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks
ja saata need kooli üldmeilile kool@koidulag.edu.ee Neid dokumente saab vajadusel täita ka kohapeal.

Täpsem info saadetakse Sulle ka veel juuni alguses Sinu meiliaadressile.

Heade soovidega,
Sinu Pärnu Koidula Gümnaasium