Uudised

Füüsika vabariiklikult võistluselt tuldi võitudega 09. detsember ille

Vabariiklikul füüsika lahtisel võistlusel saavutas G2A õpilane Andres Alumets III järgu diplomi ja nooremas vanuseastmes sai samuti III järgu diplomi Henriete Toomlaid, kes õpib G1A klassis.


Vabariiklik füüsika lahtine võistlus toimus 23. novembril kahes vanuserühmas: nooremas rühmas võistlesid 8.–10. klassi õpilased, vanemas rühmas 11.–12. klassi õpilased, arvestust peetakse eraldi nii klasside kui vanuserühmade kaupa. Võistlusest osavõtjatele anti lahendamiseks 10 ülesannet, millest arvesse läks kuus kõige rohkem punkte saanud lahendust. Ülesannete lahendamiseks oli aega viis tundi.

 

Vabariiklik füüsika lahtine võistlus toimus 23. novembril kahes vanuserühmas: nooremas rühmas võistlesid 8.–10. klassi õpilased, vanemas rühmas 11.–12. klassi õpilased, arvestust peetakse eraldi nii klasside kui vanuserühmade kaupa. Võistlusest osavõtjatele anti lahendamiseks 10 ülesannet, millest arvesse läks kuus kõige rohkem punkte saanud lahendust. Ülesannete lahendamiseks oli aega viis tundi.