Oluline

10. klassi astujate dokumentide vastuvõtt 05. juuni kool

Palume Sinul tuua oma dokumendid Koidula kooli 10. klassi astumiseks kooli Metsa 21. Dokumentide vastuvõtt raamatukogus (1. korrus) 17. - 21. juunil (erandjuhul 25.juunil) kella 9.00-13.00.

Esitada tuleb:
1. Lapsevanema avaldus kooli vastuvõtmiseks 
2. sisseastuja isikut tõendav dokument
3. põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, 9. klassi tunnistus
4. tervisekaardi koopia
Samuti palun kaasa võtta 18.00 € koolimütsiraha.

Kooliaasta avakogunemine 26. augustil kell 09.45 koolimaja ees.