Koolielu

Projektid

Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu, mis toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Selle saavutamine on kavandatud Pärnu Koidula  Gümnaasiumi kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisega. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, rahvusvaheliste ja koolisiseste projektide ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. 


Koidula gümnaasiumi õpetajad ja õpilased võtavad osa järgmistest rahastusprogrammidest:

1. Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. 

2. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on finantsasutus, mis vahendab riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide, välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.

3. eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

eTwinning

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppejuhatajatele, raamatukogutöötajatele jt), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua. eTwinning käivitati 2005. aastal Euroopa Komisjoni e-õppe programmi raames ning on alates 2014. aastast kindel osa Erasmus+ 'st, ELi hariduse, koolituse, noorte ja spordiga tegelevast programmist. 

Mida annab osalemine eTwinningus: 

  1. Koostöö õpetajate, õppijate, koolide, lapsevanemate ja kohalike ametiasutustega. Kellel on aktiivne roll, suhtlevad üksteisega, uurivad, langetavad otsuseid ja õpivad 21. sajandi oskusi. 
  2. Kutsealane areng, õppimine kolleegilt kolleegile
  3. Õppimisvõimalused 
  4. Inspiratsioon

Käimasolevad projektid õppeaastal 2019-2020.:

How Can We Feed Our Genes - https://live.etwinning.net/projects/project/187032

Imelised hetked - https://live.etwinning.net/projects/project/180329

Let’s explore the World together - https://live.etwinning.net/projects/project/188409

STEAM is all around us - https://live.etwinning.net/projects/project/187971