Vastuvõtt

HEA SISSEASTUJA!

Pärnu Koidula Gümnaasium on üks Eesti vanimaid ja väärikamaid koole, mille ajalugu ulatub aastasse 1733. 1. septembrist 2014 käivitus Pärnu linnas koolivõrgu ümberkorraldus, mille käigus põhikoolid eraldati gümnaasiumiastmest.

1. septembrist 2015 on Pärnu Koidula Gümnaasium riigigümnaasium ja kõige kaasaegsema õppekeskkonnaga kool Pärnumaal.
 

5 põhjust, miks valida õppimiseks Pärnu Koidula Gümnaasium:

 • Koidula kooli kõikidel õppesuundadel õpitakse laia matemaatikat ja matemaatika-füüsika suuna lõpetajatest sooritab laia matemaatika riigieksami enamik suurepäraselt, saavutades tulemuse 90-100 punkti. Laia matemaatika õpe toetab rahvusvahelise SAT-testi head sooritamist, mis avab Sulle maailma tippülikoolide uksed. Kooli võõrkeeleõpe aitab valmistuda rahvusvahelisteks keeletestideks, mille sooritamine on tublidele õpilastele meie koolis tasuta. Tähelepanuvääriv on, et sellel õppeaastal on meil lõpetajate seas 81 noort, kes sooritasid edukalt rahvusvahelise inglise keele testi, CAE (Cambridge English: Advanced) eksami või TOEFL-testi, mis määrab ära kõrgema keeletaseme kui inglise keele riigieksam.

 • 2018. aastal oli Koidula kooli lõpetajate seas 18 kuldmedali ja 15 hõbemedali omanikku. Kokku 33 medalit, millega oleme vabariigis Postimehe koostatud pingerea alusel teine kool. Oleme uhked - Pärnu Koidula Gümnaasium on riigieksamite pingereas vabariigis 12. kohal

 • Meie koolist saadud inglise keele oskus avab Sulle mainekate välismaa ülikoolide uksed. Pärnu koolidest ainukesena jätkavad meie vilistlased õpinguid maailma tippülikoolides: Cambridge'sOxfordisBristolis ja teistes kõrgelt hinnatud välismaa ülikoolides.

 • Meil on linna suurim ülikoolides edasiõppijate arv. Koidula Gümnaasiumil on Pärnu linnas ainsana kõigi Eesti suuremate ülikoolidega - Tartu ÜlikooliTallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga - toimivad koostöölepingud. Koidula kooli õpilastele korraldatakse erikursuseid ning praktikume, kasutades selleks ülikoolide laboreid ja tehnikat.

 • Koidula koolil on pikaajaline eduka haridusandja kogemus. Eesmärk on õpilastes õpimotivatsiooni ning õpihimu tekitamine ning hoidmine. Meie kooli õpilastel on parimad tulemused linna, vabariiklike ja ka rahvusvaheliste olümpiaadide pingeridades. Oleme ainuke tugevat reaalharidust pakkuv kool Pärnumaal.

Veel 5 põhjust, miks hinnatakse Koidula kooli:

 • Meie kooli õpetajad on oma ala tipptegijad. Koolis valitseb meeldiv õhkkond: head suhted, toredad õpetajad ning kaasaegsed õppetingimused (Eesti moodsamad füüsika-, bioloogia- ja keemialaborid).

 • Koolihoone on üks tervik, meil on staadion, jalgpalliväljak ja võimla. Kogu õppetöö toimub ühes majas ega pea liikuma erinevate hoonete vahel.

 • Koidula kooli vaimu hoiavad pikaajalised traditsioonid. Vabad valikained pakuvad mitmekülgset tegevust ja kool on rahvusvahelises projektitöös väga aktiivne.

 • Koolis on noorte algatusi toetav õhkkond, mis innustab oma ideid ellu viima.

 • Meil on koolirõõm.

 •  
Koidula kool on parim koht neile, kes on valinud õppimise.
Koidula kool on parim koht neile, kes on valinud õppimise.