• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Pärnu Koidula Gümnaasiumi visioon
Pärnu Koidula Gümnaasium on akadeemilise õhkkonnaga üldhariduskool.

Pärnu Koidula Gümnaasiumi missioon
Kooli missioon on luua õpilastele võimalus omandada kõrgetasemeline reaal- ja loodusteadusliku rõhuasetusega põhi- ja üldkeskharidus, et jätkata õpinguid neile sobivas kõrgkoolis.

Kool on üks tugevamaid reaalkallakuga koole Eestis.

Pärnu Koidula Gümnaasium on üks vanemaid ja väärikamaid koole vabariigis. Kool loodi juba 1733. aastal tütarlaste koolina.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: kaks arvutiklassi, lokaalne arvutivõrk, interneti püsiühendus igas ainekabinetis, kooliraadio, raamatukogu, normaalmõõtmetega võimla, ujula, staadion ja korralik söökla.

Koolis tegutsevad väitlusring, meediaring, kooliraadio, puhkpilliorkester, segakoor, näitering, bioloogiaklubi ja palju muud. Huviringe on üle 20.

Uudised