• Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Riigieksamite vormid ja ajad 2018.-2019. õppeaastal
Vastu võetud 17.05.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
(3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. juuniks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2. Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 20. mai 2019. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–22. mai 2019. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 28. mai 2019. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 28.–29. mai 2019. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 30. mai 2019. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Uudised