-=Pärnu Koidula Gümnaasium=- - Eksamid
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
Previous Next

Riigieksamite vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

Vastu võetud 17.05.2017 nr 17
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. a;
3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 5. märts 2018. a;
4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2018. a;
5) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 4. –7. juuni 2018. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2. Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 21. mai 2018. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 22. –23. mai 2018. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2018. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2018. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2018. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Uudised