• Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
Previous Next
Pärnu Koidula Gümnaasium on akadeemilise õhkkonnaga üldhariduskool, mille missioon on luua õpilastele võimalus omandada kõrgetasemeline reaal- ja loodusteadusliku rõhuasetusega üldkeskharidus, mis võimaldab jätkata õpinguid neile sobivas kõrgkoolis.

Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik valida viie õppesuuna vahel:

Matemaatika-füüsika õppesuund, 
A-klass 
Reaalsuund, R-klass (võimalus valida meedia-kommunikatsiooni ning multimeedia valikkursuseid)
Loodussuund, BK-klass (valikkursused neile, kes soovivad jätkata õpinguid bioloogia ja keemia erialadel rõhuasetusega arstiteadusel)
Euroopa õppesuund, E-klass (valikkursused filosoofias, usundiõpetuses, EL ainetes, prantsuse keel)
Ettevõtlussuund, EV-klass (ettevõtlussuunas on kursused „Majandus- ja ettevõtlusõpe", "Sündmuskorraldus" ja  „Õpilasfirma", rahvusvaheline projektitöö)

Uudised