• Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
Previous Next
Pärnu II Gümnaasium

Gümnaasiumi  III klass
Annus Aino;
Bernhard Elsa;
Kaar Õie;
Koikson Virve;
Looväli Erna;
Lõhmus Elvi;
Matsalu Linda;
Meier Loreida;
Mokk Leida;
Permand Chaje;
Raidma Irina;
Raudsepp Virve;
Teearu Õie;
Timusk Helle;
Vabi Linda;
Ümarik Maimu;

Klassijuhataja
   Aleksander Loosme

Uudised