• Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

09.04. - 15.04. toimub Erasmus+ projekti "My World in the Drop of Water" kohtumine Hollandis, Almelos. Projekt keskendub veekasutuse temaatikale, kusjuures tegevused on lōimitud paljudesse ōppeainetesse. Nii saavad ōpilased uusi teadmisi puhta joogivee tähtsusest, veesüsteemide rakendamisest erinevates riikides, keskkonnaprobleemide uurmisest ja lahendamisest; ōpivad modelleerima 3Ds purskkaevu ning projekti tulemusena valmib vee puhtuse mōōteriista prototüüp. Inseneeria kōrval on projektitegevustesse lōimitud ka kunst ja keeled - nii koostasid ōpilsed eelnevalt veeteemalisi haikusid ning vamistasid temaatilisi kunstiteoseid.

Pärnu Koidula Gümnaasiumist osaleb projekti esimesel ōpilasvahetusel Hollandis 4 ōpilast: Markus Strikholm (G1EV), Künter Suve (G1BK), Kärt Kaljuvee (G2A) ja Sten Kononov (G3R1). Ōpilasi juhendavad kooli haridustehnoloog Tiiu Leibur ja projektijuht Birgit Peterson. Projektikohtumisel külastatakse partnerkooli Canisius kahte campust - üks neist asub Almelos, teine Tubbergenis. Esimest projektipäeva alustati loomulikult rattasōiduga kooli - pikim teekond oli 20 km. Koolis vōttis projektipartnerid soojalt vastu kooli direktor ning päev jätkus osalemisega koolitundides. Tunnis pidid ōpilased keskenduma harjumuspärasest 5 minutit kauem, st tunni kestvuseks oli 50 minutit, misjärel pidid kiired jalad minuti-paariga uude klassiruumi tōttama, et mitte administratsioonilt "punast kaarti" saada. Kolm punast kaarti tähendab ōpilase jaoks koolile kasulikku tööd, nt koristamine.

Almelo linn on piirkonna madalaim paik, mistōttu ohustatud üleujutustest. Selle vältimiseks on rajatud pumbajaamad ning vee ärajuhtimissüsteemid, mida esimesel projektipäeval külastati. Muljetavaldav oli projekt "Breakthrough", mis aitab piirkonnal "jalad kuivad" hoida.

Kohtumine jätkus kunstilistel teemadel - Tubbergeni campuses tuli ōpilastel lahendada veeteemaline probleem, väljendades end läbi erinevate kunstiliste lahenduste kaudu. Tegevus lōppes avaliku näituse ja projekti kaitsmisega. Edasi ootas kooli labor, kus analüüsiti eelmisel päeval kogutud veeproove. Kōiki tööülesandeid lahendatakse rahvusvahelistes gruppides. Pärastlōunal tuli ōpilastel leida kooli ilmatu suurest jalgrattaparklast üles oma sōiduvahend ning sōita Bellsi vesiveskeid uurima. Sportlikud tegevused jätkusid - mōōtu vōeti piirkonna traditsioonilises mängus "klootschieten", mille eesmärgiks oli vōimalikult väheste pallivisetega jōuda ligi kilomeetrise metsaraja lōppu. Sihtpunktis ootasid traditsioonilised pannkoogid.

Kesknädal jätkub väljasōiduga Amsterdami, kus ōpilastel tuleb lahendada kaks ülesannet - esimeses tuleb uurida, kuidas on olnud vōimalik ehitada maju allapoole merepinda, milliseid tehnikaid ja erinevaid vōimalusi selleks kasutatakse. Teine ülesanne nōuab loovust ja innovaatilisi lahendusi, nimelt tuleb pakkuda uusi kasutamisviise Amsterdami kuulsatele kanalitele - need vōivad hōlmata pōllumajandusikku, meelelahutuslikku kasutust vōi keskenduda uudsetele transpordilahendustele - nt kanalite aluse maa kasutamine parklatena vōi ühistranspordi teedeks. Ootame pōnevusega ōpilaste loovaid lahendusi, mis vormistatakse rahvusvaheliste meeskondade ühiste esitlustena ning kantakse ette avalikul projekti lōpuüritusel reedel, kuhu on oodatud nii ōpilased, ōpetajad kui ka lapsevanemad.

Pōnevaid väljakutseid jagub ka ōpetajatele, kes neljapäeval viivad läbi kohalikele ōpilastele 50-minutise ainetunni. Juba on ilmenenud mitmeid kultuurierinevusi, mistōttu saab tunni andmine huvitav olema. Plaanis on tutvustada Eesti kultuuri läbi veebipōhise mängu ning ōpetada vast 3D printeri soetanud kooli ōpilastele 3D modelleerimist ja printimist.

Tehnoloogia kasutamine koolis on igapäevane - kasutatakse VOSK (vōta oma seade kaasa) lähenemist - iga ōpilane kasutab ōppetöös oma isiklikku sülearvutit. Kool paistab silma ka paindlikkuse ja ōppijakeskse ōpikeskkonnaga, sh ruumilahendustega. Lōpuklassis saavad ōpilased valida 4-5 akadeemilise tunni ulatuses, millistes ōppeaines käia - mōned ōpilased kasutavad vōimalust selleks, et läbida lisatunde raskusi valmistavas ōppeaines, teised jällegi selleks, et ōppida lisaks huvipakkuvat ōppeainet. Täiendavalt on vōimalus kasutada kooli raamatukogu iseseisvaks ōppimiseks ja tööks.

Koostööprojekt sai alguse 2016. ō-a alguses ning tegevused kestavad kuni 2018. a kevadeni. Projektis osalevad koolid kuuest eri riigist - Eesti, Läti, Leedu, Holland, Portugal ja Türgi. Järgmist projektiaastat ettevalmistav kohtumine toimub oktoobris Lätis ning rahvusvahelist ōpilasgruppi on oodata Eestisse novembri lōpus.

Fotod ja tekst Birgit Peterson
image 1
image 2
image

Uudised

IMAGE Oleme uhked - Pärnu Koidula Gümnaasium on riigieksamite...

2017. aastal oli Koidula koolis riigieksamitegijaid 163 ja kool on  suurte koolide (st... Loe edasi...
IMAGE Galeriis avati näitus “Eesti rahvussümbolid”.

15. veebruaril avas bioloogiaklubi näituse "Eesti rahvussümbolid", mis on kingitus Eestile 100.... Loe edasi...
IMAGE Huvitava Teaduse III vooru võitis Vanalinna põhikooli...

15. veebruaril toimus Huvitava Teaduse III voor, kus võistkonnad said teadmised proovile panna keemias,... Loe edasi...
IMAGE Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorul polnud Koidula...

Toimunud matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorul võtsid gümnaasiumiarvestuses kõik pjedestaalikohad... Loe edasi...
Klasside pildistamise ajad

Klasside pildistamised toimuvad 15.-16. veebruaril aulas. Lisaks saab teha portree-, passi,- ja... Loe edasi...
IMAGE Kooli kõnevõistluse tulemused

Täna toimus koolis kõnevõistlus. Esineda tuli ettevalmistatud kõnega teemal " Avatud meelega" ning... Loe edasi...

Eelolevad sündmused

E Veebr 19 @10:00 - 10:20
Õpilasesinduse infokoosolek
T Veebr 20 @10:00 - 10:20
Infominutid õpetajatele