• Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
Previous Next
2017. aastal oli Koidula koolis riigieksamitegijaid 163 ja kool on  suurte koolide (st eksamitegijaid vähemalt 100 või  3 paralleeli) seas auväärsel 6. kohal vabariigis. Oleme uhked veel selle üle, et 32 noort saavutasid inglise keeles C1 või C2 taseme.

Vaata lähemalt:
Koolide riigieksamite pingerida 2017 

IMG 4977
Üleriigilisel vene keele olümpiaadil esindasid Pärnu linna meie kooli õpilased Vironika Bankier G3R2 klassist ning Daniel Märtson G2R1 klassist. Olümpiaadi üldpealkiri oli „Eesti Vabariik 100. Vene kultuuri kandjate panus Eesti arengusse.“ Üle vabariigi oli kokku sõitnud 34 õpilast. Organisaatoriteks olid Tallinna Ülikooli õppejõud. Valmistumine olümpiaadiks nõudis paljude erinevate materjalide läbitöötamist, millele juhendis polnud isegi viidatud. Teada oli vaid teema. Õpilased tegid iseseisvalt väga palju lisatööd, õpetajad said kaasa aidata materjalide kokkuotsimisel.
Kohapeal tehti testidega kindlaks õpilaste keeleoskustase, mille põhjal moodustusid grupid. B1 taseme grupis osales 12 õpilast, B2 taseme grupis aga 22 õpilast. Hiljem koostati punktide alusel üldnimekiri. Esimese ülesandena vaadati filmilõiku, mille põhjal tuli kirjutada essee. Seejärel olid väga raske kulturoloogia-alane test, töö tekstiga ning suuline üleastumine mingil kindlal teemal, mille õpilane laua pealt nagu loosina võttis.
Enne kokkuvõtete tegemist kohtusime professor Aurika Meimrega (meie kooli vilistlane), kes töötab Tallinna Linnavalitsuses ja ka Tallinna Ülikoolis. Ta jutustas huvitavalt ja haaravalt oma viimasest raamatust, mis hiljuti trükist ilmus.
Kokkuvõtted olümpiaadist tehti samal õhtul. Vironika saavutas üldarvestuses 9.koha ning Daniel 10.koha. Oleme tulemustega rahul, sest olümpiaad oli tõepoolest väga raske.
Aitäh, õpetajad Viive Korb ja Irina Mandrõko!
Koidula gümnaasium kutsub 10. klassi sisseastujaid ja nende lapsevanemaid infotunnile 27. märtsil kell 17.30 ja 05. aprillil kell 17.30 kooli aulasse Metsa tn 21. Infotunnil tutvustatakse kooli õppesuundi ja võimalik on tutvuda koolimajaga.
Sel kevadel registreerus olümpiaadile 65 õpilast. Nagu õpetajatega on kokku lepitud, toimub olümpiaad kahes erinevas grupis. Ühe grupi moodustavad õpilased, kes mitte kellegagi kodus vene keelt ei räägi. Teise grupi aga need, kellel on see võimalus kodus olema. Nii on üksteiselt mõõduvõtmine ausam. Koostatud ülesanded vastasid ainekavale. Kontrolliti teadmisi grammatikas ja lugemisoskuses.
Gümnaasiumiosa tulemused on järgmised.
10. klasside parimad eesti grupis olid Greta Pinka Ühisgümnaasiumist (õp. Oad), Tekla Liisa Vilberg Koidula gümnaasiumist (õp. Mandrõko) ning Etthel Normak Humanitaargümnaasiumist (õp. Põldsam). Vene grupis Anastasia Bedrataja Koidula gümnaasiumist (õp. Korb), Martin Belan Ühisgümnaasiumist (õp. Oad) ja Gregory Fenko Koidula gümnaasiumist (õp. Korb).
11. klasside tublimad eesti grupis Karl-Joosep Kass Humanitaargümnaasiumist (õp.Põldsam), Janeli Kangur Koidula gümnaasiumist (õp. Mandrõko) ning Carmen Toomsalu Humanitaargümnaasiumist (õp. Põldsam). Vene grupis aga Daniel Märtson Koidula Gümnaasiumist (õp. Mandrõko), Karina Vassiljeva Ühisgümnaasiumist (õp. Tammekivi) ja Samanta Mihhailova Koidula gümnaasiumist (õp. Korb).
27. märtsil toimuvale üleriigilisele olümpiaadile teemal „Eesti Vabariik 100. Vene kultuuri kandjate panus Eesti arengusse“ lähevad Koidula gümnaasiumist Daniel Märtson ja Vironika Bankier ning Ühisgümnaasiumist Martin Belan.

Viive Korb
Pärnu linna vene keele kui võõrkeele aineühenduse juht

Uudised

Soome keele vabariiklikult olümpiaadilt kuuenda kohaga

Soome keele vabariiklikult olümpiaadilt tõi kuuenda koha Anastasija Gorjatševa G2A klassist,... Loe edasi...
IMAGE Tantsijad saavutasid Koolitantsul esimese koha

Meie kooli tantsijad said 14. aprillil Paides toimunud Koolitantsu finaalis laureaadi tiitli ehk tants... Loe edasi...
IMAGE "RoboMiku lahingus" oldi edukad.

Laupäeval, 16. märtsil Jõhvis toimunud Eesti koolinoorte robootika võistlustel “RoboMiku lahing... Loe edasi...
Vabariiklikult matemaatikaolümpiaadilt III auhinnaga

Vabariiklikult matemaatikaolümpiaadilt tõi väärika 8. koha ja III auhinna G3A õpilane Karl-Johan... Loe edasi...
Liivi luulevõistlusel nopiti esikohti

Igal kevadel toimuval etlusvõistlusel esitatakse Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna... Loe edasi...
Võitudega saksa keele olümpiaadilt

3. aprillil toimus Pärnu linna saksa keele olümpiaad. Sel aastal oli tublimate väljaselgitamisel... Loe edasi...

Eelolevad sündmused