• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

XXI "Koidulauliku valgel" preapreemia Alice Siil, Rakvere Eragümnaasium, juhendaja Janne Jõeots

Noorem vanuseaste 5.-9. klass

I koht Rasmus Božen, Kohtla-Järve Gümnaasium, juhendaja Maire Jõemaa
II koht Florence Loore Ritso, Jõõpre Kool, juhendaja Helle Kirsi
III koht Meriliis Kivimägi, Orissaare Gümnaasiu, juhendaja Signe Kivimägi

Eripreemiad:
Koidula Gümnaasiumi eripreemia: Katariina Leets, Viljandi kesklinna kool, juhendaja Külliki Asu
Koidula Muuseumi eripreemia: Kert Johan Sommer, Pärnu Mai Kool, juhendaja Inga Kukk
Koidula Muuseumi eripreemia: Liidia Vessmann, Pärnu Vanalinna Põhikool, juhendaja Eve Hirvela
Paul-Eerik Rummo eripreemia: Marcus Adamson, Põlva Kool, juhendaja Viive Rätsep

Vanem vanuseaste 10.-12. klass

I koht Helemeel Assmann, Nõo Reaalgümnaasium, juhendaja Veronika Uibo
II koht Heleriin Lass, Viimsi Keskkool, juhendaja Külli Täht
III koht Marko Ehastu, Tallinna 32. Keskkool, juhendaja Eva Kalbus

Eripreemiad:
Koidula Gümnaasiumi eripreemia: Natalija Golubenko, Valga Gümnaasium, juhendaja Natalja Golubenko
Koidula Muuseumi eripreemia: Laura Laud, Pärnu Koidula Gümnaasium, juhendaja Ebe Saarna
Paul-Eerik Rummo eripreemia: Mart Truu, Saaremaa Ühisgümnaasium, juhendaja Rita Ilves

Žüriisse kuulusid: Elmar Trink, Indrek Kaldo, Virve Laube, Karin Tammaru. 

Suur aitäh kõigile osalejatele, juhendajatele, žüriile ja kaasautor Paul-Eerik Rummole!

aupäeva sündmused

Jõulukuu esimesel päeval külastas Pärnu Koidula Gümnaasiumi Civita Eesti rändav töötuba. Töötoas käsitleti bioanalüütiku töökoha olemust ja sellega kaasnevaid tööülessandeid. Töötoa viis läbi Koidula kooli vilistlane Janely Pae.

Töötoa algul näidati õpilastele viruaalreaalsuse prillide abil videot, mis kujutas situatsiooni Pärnu Haigla erakorralise meditsiini osakonda sattunud isikust ning sellele järgnevalt haiglas töötava bioanalüütiku tööülessandeid.Video vaatamisele järgnes praktiline töö, kus läbiti juhendusega bioanalüütiku tööülessandeid ning täideti jooksvalt töölehti. Esmalt prooviti kätt pipettidega vereproovi doseerimises hematoloogiliseks analüüsiks ja määrati patsiendi seisund leukotsüütide konsentratsiooni järgi veres. Teine ülessanne oli külvnõelaga vereproovist petri tassile kanda külv, et selgeks teha kas veres on baktereid. Ning lisaks määratleti ette valmistatud antibiogrammilt, milline antibiootikum toimib kõige paremini konreetse bakteri vastu. Viimase ülessandena said õpilased läbi mikroskoobi vaadelda nahabiopsa preparaati mille alusel oli vaja määratleda, kas patsiendil on kasvaja. Töötoas kasutati imitasioonverd ja eelkasvatatud bakterikolooniaid. Töötuba oli kindlasti erinev igapäeva tunnist ja pakkus uut ning huvitavat kogemust. Töötoa ülesehitus oli loogiline ja lihtsalt järgitav.

Oskar Imre Saik G2R2

20171201 084156

Pärnu Koidula Gümnaasium osaleb rahvusvahelises STEAM projektis, mille keskseks teemaks on eluliselt oluline – vesi. Nimetatud STEAM projekt lõimib teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunstid ja matemaatika.
Käimas on projekti teine tegevusaasta, mis toob projektipartnerid Pärnusse: 10.12. – 16.12. võõrustab Pärnu Koidula Gümnaasium külalisi Portugalist, Türgist, Hollandist, Lätist ja Leedust ühtekokku 20 õpilast ja 11 õpetajat.
Käesoleval projektikohtumisel keskendutakse eelkõige loodusteadustele, inseneeriale ja tehnoloogiale. Nii alustab projektinädalat esmaspäeval, 11.12. 3D modelleerimise ja -printimise töötuba – külalised tutvuvad 3D modelleerimisprogrammidega lähemalt ja päeva lõpuks disainivad purskkaevu. Järgnev päev jätkub pealinnas, kui TTÜ innovatsioonikeskuses Mektory õpitakse projekteerima optimaalset veevõrku, hindama vee puhtust ja kvaliteeti ning valmistama oma elektroonikaseadmeid.
Töiste tegevuspäevade tasakaalustamiseks tutvustatakse külalistele Eesti spaa- ja saunakultuuri, Tallinnas külastatakse Lennusadamat.
Kesknädal jätkub töiselt – rahvusvahelistes õpilasmeeskondades koostatakse veeteemalisi videoesitlusi. Üheks projekti lõpptulemiks on kaugjuhtimisel veeproovi võttev mõõteriist. Õpilastiimid esitlevad oma seni valminud seadeldiste prototüüpe. Lõplikud seadmed valmivad projektiaasta lõpuks, kevadel.
Kooli bioloogiaklubi viib külalistele läbi mitmeid töötube – õpitakse määrama elusorganisme vees, hindama vee puhtust ja kvaliteeti, testima joogivett. Noored tutvustavad muu hulgas „labor kohvris“ vahendeid, millega viivad läbi füsioloogilisi mõõtmisi külalistele.
Kooli eduka robootikaringi juhendaja füüsikaõpetaja Tõnu Tamm tutvustab roboteid ning viib läbi praktilise töötoa külalisõpilastele (joonejälgimine). Nimetatud esitlus aitab õpilastel koguda ideid, kuidas rakendada robootika võimalusi oma lõpp-produkti projekteerimisel.
Tegusatele projektipäevadele pakub vaheldust räätsamatk Tolkuse rabas ning Häädemeeste Vee tootmise külastus.
Projektinädal lõppeb kohtumise jooksul valminud õpilastööde esitlemisega.


Birgit Peterson
projektijuht

Uudised

IMAGE Oleme uhked - Pärnu Koidula Gümnaasium on riigieksamite...

2017. aastal oli Koidula koolis riigieksamitegijaid 163 ja kool on  suurte koolide (st... Loe edasi...
Vene keele kui võõrkeele olümpiaad oli edukas

Sel kevadel registreerus olümpiaadile 65 õpilast. Nagu õpetajatega on kokku lepitud, toimub... Loe edasi...
Bioloogiaolümpiaad oli väga edukas

Vabariigi bioloogiaolümpiaadi gümnaasiumiastme lõppvooru, mis toimus 10. - 11. märtsil Tartus,... Loe edasi...
IMAGE Väitlusturniir tõi ühe võidu Koidulasse

10. märtsil toimus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis väitlusturniir, kus 26 Eesti parimat võistkonda... Loe edasi...
IMAGE Rahvusvaheline projekt lõpetas Pärnus

Möödunud nädalal kogunesid kolm aastat kestnud gümnaasiumiõpilastele suunatud rahvusvahelise... Loe edasi...
IMAGE Hõbediplom vabariiklikult muusikaolümpiaadilt

G1A õpilane Andra-Helena Toomet saavutas vabariiklikul muusikaolümpiaadil hõbediplomi!  Lisaks... Loe edasi...

Eelolevad sündmused

R Mär 23 @09:15 -
G3R2 lõpualbumi pildistamine
L Mär 24 @10:00 - 17:00
Tartu Ülikooli akadeemiline test