• Oxfordi Ülikool
 • Tartu Ülikool
 • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next
Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

5 põhjust miks valida õppimiseks Pärnu Koidula Gümnaasium:

 • Pärnu Koidula Gümnaasium on Pärnu parim kool 2014. aasta riigieksamite tulemuste põhjal. Samuti olid 2015. aastal riigieksamite tulemused ühed kõrgemad vabariigis - 11. koht koolide edetabelis. Matemaatika ja inglise keele eksami tulemused on Pärnu linna parimad. Ainukesena Pärnumaal on meie kooli õpilased saavutanud laia matemaatika riigieksamil 100 punkti ja seda igal aastal. A-klassi õpilastest 2/3 tegid laia matemaatika eksami üle 90 punkti, keskmine 83,3 punkti on Pärnu parim. Läbi kogu matemaatika riigieksamite ajaloo on matemaatika riigieksami tulemus kõige parem olnud Koidula koolis. Pärnu Koidula gümnaasiumis sooritasid 33 õpilast 2016. aasta detsembris edukalt Cambridge English Advanced eksami (CAE) rahvusvahelise inglise keele testi, mis on võrdsustatud SA Innove poolt ette valmistatud inglise keele riigieksamiga, kuid CAE test annab rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi keeleoskusele kõrgeimal, C2 ja C1 tasemel, samas kui SA Innove riigieksam mõõdab inglise keele oskust B2 tasemel. Koidula gümnaasiumis pälvisid C2 keeleoskustunnistuse 8 õpilast, 22 saavutasid C1 keeleoskustaseme.
  Eesti keele riigieksamil on meie õpilased saavutanud 2015. aastal Pärnu linna kõrgeima tulemuse, saades 100 punkti. 2016. aastal kuulus parim eesti keele riigieksami tulemus Koidula koolile – saavutati 79,6 punkti eesti keel teise keelena eksamil. Füüsika ja keemia riigieksamite pingereas on Koidula kool parim kool Pärnus. Füüsikas oleme vabariigis 2. kohal ja keemias 4. kohal. Koidula kool pakub oma viiel õppesuunal tugevat haridust ja kindlustab võimaluse astuda parimate ülikoolide kõikidele erialadele.
 • Meie koolist saadud inglise keele oskus avab Sulle mainekate välismaa ülikoolide uksed. Pärnu koolidest ainukesena jätkavad meie vilistlased õpinguid maailma tippülikoolides: Cambridge's, Oxfordis, Bristolis ja teistes kõrgelt hinnatud välismaa ülikoolides.
 • Meil on linna suurim ülikoolides edasiõppijate arv.
 • Koidula Gümnaasiumil on Pärnu linnas ainsana kõigi Eesti suuremate ülikoolidega - Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga - toimivad koostöölepingud. Koidula kooli õpilastele korraldatakse erikursuseid ning praktikume, kasutades selleks ülikoolide laboreid ja tehnikat.
 • Koidula koolil on pikaajaline eduka haridusandja kogemus. Eesmärk on õpilastes õpimotivatsiooni ning õpihimu tekitamine ning hoidmine. Meie kooli õpilastel on parimad tulemused linna, vabariiklike ja ka rahvusvaheliste olümpiaadide pingeridades. Oleme ainuke tugevat reaalharidust pakkuv kool Pärnumaal.

Veel 5 põhjust, miks hinnatakse Koidula kooli:

 • Meie kooli õpetajad on oma ala tipptegijad. Koolis valitseb meeldiv õhkkond: head suhted, toredad õpetajad ning kaasaegsed õppetingimused (Eesti moodsamad füüsika-, bioloogia- ja keemialaborid).
 • Koolihoone on üks tervik, meil on staadion, jalgpalliväljak ja võimla. Kogu õppetöö toimub ühes majas ega pea liikuma erinevate hoonete vahel.
 • Koidula kooli vaimu hoiavad pikaajalised traditsioonid. Paljud huviringid pakuvad mitmekülgset tegevust ja kool on rahvusvahelises projektitöös väga aktiivne.
 • Koolis on noorte algatusi toetav õhkkond, mis innustab oma ideid ellu viima.
 • Meil on koolirõõm.

HEA SISSEASTUJA!

Pärnu Koidula Gümnaasium on üks Eesti vanimaid ja väärikamaid koole, mille ajalugu ulatub aastasse 1733.

1. septembrist 2014 on käivitunud Pärnu linnas koolivõrgu ümberkorraldus, mille käigus põhikoolid eraldati gümnaasiumiastmest. Selle tulemusel muutus Pärnu Koidula Gümnaasium ainsaks loodus- ja reaalharidust andvaks gümnaasiumiks Pärnus: linna teistes gümnaasiumides neid õppesuundi ei dubleerita. 


1. septembrist 2015 on Pärnu Koidula Gümnaasiumi riigigümnaasium ja kõige kaasaegsema õppekeskkonnaga kool Pärnumaal.

Soovid jätkata oma õpinguid maailma tippülikoolides? Soovid edasi õppida Eesti parimates ülikoolides? Kui jah, siis Koidula kool on just Sinu jaoks.

Koidula gümnaasiumist saab alguse Sinu ettevalmistus ülikooliks. See on Sinu esimene samm ülevabariigiliselt ja rahvusvaheliselt tunnustatud reaal- ja loodushariduse ning avatud uste suunas - meie vilistlased õpivad nii Eesti kui välismaa ülikoolides väga erinevatel erialadel vt kooli tutvustavat esitlust.

Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide paremiku.

Enne kui otsustad, millise õppesuuna järgi Koidula koolis õppida, mõtle rahulikult, mis just Sinule kõige paremini sobib. 

2017.-2018. õppeaastal võtab Pärnu Koidula Gümnaasium vastu uusi õpilasi 10. klassi järgmistele õppesuundadele: matemaatika-füüsika suunale, loodussuunale, reaalsuunale, Euroopa suunale ja ettevõtlussuunale.

2017/18 õppeaasta 10ndate klasside klassijuhatajad:
· Matemaatika-füüsika õppesuuna klassijuhataja Arvo Press
· Reaalsuuna klassijuhataja Gerli Luks
· Loodussuuna klassijuhataja Sirje Miglai
· Euroopa suuna klassijuhataja Siim Ruul
· Ettevõtlussuuna klassijuhataja Birgit Peterson

Matemaatika-füüsika suund 

Selles õppesuunas ehk A-klassis on põhirõhk matemaatika, füüsika ja informaatika süvendatud õpetamisel. Matemaatika-füüsika õppesuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Pärnu Keskkonnahariduskeskuse ja Pärnu Loodus- ja Tehnikamajaga.

Reaalsuund 

Reaalsuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, tagades kaasaegsed kommunikatsioonioskused (suhtekorraldus ja multimeedia) ja teadmised meediaruumis toimimiseks.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Pärnu Saksa tehnoloogiakooli, Pärnu Keskkonnahariduskeskuse ja Pärnu Loodus- ja Tehnikamajaga.

Loodussuund 

Selles õppesuunas on lisakursused keemias ja bioloogias rõhuasetusega arstiteadusel ning keskkonnaharidusel. Õppeasuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks arsti-, keskkonna- või loodusteaduste õppimiseks nii Eesti kui välismaa ülikoolides.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Maaülikooli, Pärnu Keskkonnahariduskeskuse ja Pärnu Loodus- ja Tehnikamajaga.

Euroopa suund 

Euroopa suund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks humanitaar- ja sotsiaalainete õppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, eeskätt Euroopa mainekamates kõrgkoolides. Õpetatakse prantsuse keelt ja valmistatakse ette rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele testiks (IELTS-testiks, mis kehtib kõikides välisülikoolides). Süvendatud teadmised sotsiaalainetest, ajaloost, filosoofiast ja Euroopa õigus- ning kultuuriruumist annavad ettevalmistuse elamiseks ja õppimiseks Euroopas ja kaugemalgi.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi ja Tallinna Ülikooliga.

Ettevõtlussuund

Uus õppesuund - ettevõtlussuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks majanduse-, inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, tagades kaasaegsed ettevõtlus- ja kommunikatsioonioskused ning arusaamise ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning nende vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil, arendades õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut ning probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.
Ettevõtlussuunas on üheksa suuna valikkursust inglise keeles, suunakursused „Juhtimispsühholoogia", „Majandus- ja ettevõtlusõpe" ja  „Õpilasfirma".


Kui Sul on tõsine soov õppida ja targemaks saada ning asuda edasi õppima ülikoolis Sind huvitaval erialal, siis KOIDULA GÜMNAASIUM ON TARK JA ÕIGE VALIK.
Tule akadeemilise õhkkonnaga kooli, kus väärtustatakse tarkust ja mõtlemist, sest Sa väärid ainult parimat!

Uudised