• Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Koidula kool viis 01.06.2016 - 30.11.2017 ellu Erasmus+ programmi õpirändeprojekti "Õpiränne koolitöötajate professionaalse arengu toetamiseks", projekti number "2016-1-EE01-KA101-017207". Projekti raames toimus kokku 12 õpirännet, sealjuures 4 õpetajat olid töövarjuks partnerkoolides Islandil või Saksamaal ning 8 õpetajat osalesid koolituskursusel välisriigis.
Projekti eesmärgid olid:
Pakkuda kooli töötajatele enesetäienduse võimalust; toetada töötajate professionaalset arengut; parandada osalejate võõrkeele oskust; aidata kaasa uute õpetamismeetodite omandamisele ja rakendamisele ning läbi selle õppe atraktiivsemaks muutmine.

European EntrepreneursPärnu Koidula Gümnaasium viis 2016 – 2017. õppeaastal ellu Erasmus+ noortevahetusprojekti „European Entrepreneurs“. Projekti peamised teemad olid noorte ettevõtlikkuse suurendamine, ettevõtluse arvestamine karjäärivalikuna ning kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine. Projekti raames toimus 25.-29. märtsini Eestis rahvusvaheline noortevahetus, mis tõi kokku noored Rumeeniast, Islandilt ja Lätist.

Projekti tegevused olid lõimitud kooli ettevõtlussuuna kursusega sündmuskorraldus, nii osalesid G1EV klassi õpilased projektitegevuste planeerimises, elluviimises ning järeltegevustes. Projekti raames genereeriti rahvusvahelistes meeskondades äriideid ning arendati ärimudeleid, mis kanti ette ärimudelite pitchimise lõppvõistlusel noortevahetuse lõpul. Pitchimisel pidi iga meeskond esitlema oma toote prototüüpi, mis modelleeriti ja prinditi välja 3D tehnoloogiaid kasutades.

Logo JOBQuest
Erasmus+ KA2 koostööprojekti „Job Quest in East and West“ eesmärgiks on abistada õpilasi nende karjääri planeerimisel, aidata kaasa teadmiste ja oskuste kujundamisel eesmärkide püstitamiseks ning karjäärialaste otsuste langetamiseks. Projekti raames tutvuvad  õpilased oma kodulinna ja riigi erinevate ettevõtetega ning olles välismaal, teevad seda ka partnerriigis. Erinevate ametikohtade  esindajad kohtuvad õpilastega, et tutvustada oma  töövaldkonda ning jagada oma kogemusi. Võimalusel teevad õpilased vabatahtlikku tööd. Projekti käigus õpitakse koostama korrektselt CV-d ja kandideerimisavaldust ning käitumist tööintervjuul. Õpilased intervjueerivad erinevate erialade esindajaid ning analüüsivad erinevate ametikohtade eeliseid ja puuduseid. Projekti tulemusena valmib õpilaste  kirjutatud  artiklite – intervjuude põhjal ingliskeelne e-ajakiri ning lühivideote kogu, mis kajastavad erinevate ametite omadusi ja väärtuseid.