• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
Previous Next
Selles õppesuunas on lisakursused keemias ja bioloogias rõhuasetusega arstiteadusel. Õppeasuuna lõpetanud õpivad arstiteadust, geenitehnoloogiat, bioloogiat, keemiat, loodusteaduste eriala, mikrobioloogiat, biokeemiat, geograafiat, keskkonnakaitset, veterinaariat, kalandust jpm. Loodussuuna õpilased võtavad aktiivselt osa Pärnu Loodusmaja tegevusest ja Tartu Ülikooli teaduskooli kursustest. Koolis on Bioloogiaklubi.
Bioloogia-keemia eriklass alustas Koidula koolis juba 1989/90. õppeaastal. Nende aastate jooksul on mitmed lõpetajad jätkanud õpinguid Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Maaülikoolis. Loodussuunal on lisakursused matemaatikas, bioloogias, keemias ja inglise keeles.
Keemias on rühmatunnid, kus tehakse laboratoorseid töid ja lahendatakse ülesandeid. Loodussuuna õpilased osalevad mitmetes vabariiklikes ja rahvusvahelistes keskkonnateemalistes projektides. Püsib traditsioon korraldada õppeekskursioone, -matku ja -laagreid looduses.
Loodussuunal õpetatakse järgmisi suunakursusi:
Inimese anatoomia ja füsioloogia – kursused loovad eelduse jätkata õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ja kehakultuuriteaduskonnas, Tallinna ning Tartu Tervishoiu kõrgkoolides, samuti toetab psühholoogia erialavalikut Tartu ja Tallinna ülikoolides.
Rakendusbioloogia – kursus loob eelduse jätkata õpinguid TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (näit geenitehnoloogia), TTÜ-s (näit. geenitehnoloogia, rakenduskeemia ja biotehnoloogia) ning Maaülikoolis
Elu keemia – kursus annab põhjaliku ülevaate rakus toimuvatest protsessidest, seega saab edasi õppida kõigis ülikoolides loodussuunal.
Looduskaitse bioloogia – TTÜ, TLÜ, Eesti Maaülikoolis ja TÜ mitmetel erialadel, mis on seotud ökoloogia, keskkonna ja looduskaitsega.
Botaanika – kuna taimeteadusega on viimane kokkupuude põhikoolis, siis oleks vaja kõike seda meelde tuletada, et jätkata õpinguid TTÜ - s geenitehnoloogias taimede molekulaarbioloogia erialal, TLÜ ja TÜ bioloogia erialal, proviisori õppes ning Eesti Maaülikoolis Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis.
Evolutsiooniline bioloogia ja üldbioloogia – gümnaasiumi lõpus üldistame kolme aasta jooksul õpitu ja valmistame õpilased ette sisseastumiseksamiteks ülikoolidesse.

 Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles

Uudised

IMAGE Oleme uhked - Pärnu Koidula Gümnaasium on riigieksamite...

2017. aastal oli Koidula koolis riigieksamitegijaid 163 ja kool on  suurte koolide (st... Loe edasi...
IMAGE "Huvitava Teaduse" esimeses voorus kogusid enim punkte...

"Huvitava Teaduse" esimeses, ettevõtluse voorus, kogusid võrdselt enim punkte Ülejõe kooli ja Mai... Loe edasi...
Geograafiaolümpiaad tõi võidud Koidulasse

Pärnu linna geograafiaolümpiaad toimus 9. detsembril Pärnu Koidula gümnaasiumis.... Loe edasi...
IMAGE "Huvitav teadus" alustab juba 18. jaanuaril

Koidula gümnaasiumi haridusprogramm „Huvitav teadus" alustab oma viiendat... Loe edasi...
IMAGE Bioloogiaklubi lõpetas aasta Maria talus

Bioloogiaklubi lõpetas esmaspäeval, 18 detsembril töörohke aasta meeleoluka matkapäevaga Maria... Loe edasi...
IMAGE Kultuuriviktoriini võistis G3A

Neljapäeval toimus aulas traditsiooniline kultuuriviktoriin, mille võitis G3A. Teisele kohale tuli... Loe edasi...