• Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next
Selles õppesuunas on lisakursused keemias ja bioloogias rõhuasetusega arstiteadusel. Õppeasuuna lõpetanud õpivad arstiteadust, geenitehnoloogiat, bioloogiat, keemiat, loodusteaduste eriala, mikrobioloogiat, biokeemiat, geograafiat, keskkonnakaitset, veterinaariat, kalandust jpm. Loodussuuna õpilased võtavad aktiivselt osa Pärnu Loodusmaja tegevusest ja Tartu Ülikooli teaduskooli kursustest. Koolis on Bioloogiaklubi.
Bioloogia-keemia eriklass alustas Koidula koolis juba 1989/90. õppeaastal. Nende aastate jooksul on mitmed lõpetajad jätkanud õpinguid Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Maaülikoolis. Loodussuunal on lisakursused matemaatikas, bioloogias, keemias ja inglise keeles.
Keemias on rühmatunnid, kus tehakse laboratoorseid töid ja lahendatakse ülesandeid. Loodussuuna õpilased osalevad mitmetes vabariiklikes ja rahvusvahelistes keskkonnateemalistes projektides. Püsib traditsioon korraldada õppeekskursioone, -matku ja -laagreid looduses.
Loodussuunal õpetatakse järgmisi suunakursusi:
Inimese anatoomia ja füsioloogia – kursused loovad eelduse jätkata õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ja kehakultuuriteaduskonnas, Tallinna ning Tartu Tervishoiu kõrgkoolides, samuti toetab psühholoogia erialavalikut Tartu ja Tallinna ülikoolides.
Rakendusbioloogia – kursus loob eelduse jätkata õpinguid TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas (näit geenitehnoloogia), TTÜ-s (näit. geenitehnoloogia, rakenduskeemia ja biotehnoloogia) ning Maaülikoolis
Elu keemia – kursus annab põhjaliku ülevaate rakus toimuvatest protsessidest, seega saab edasi õppida kõigis ülikoolides loodussuunal.
Looduskaitse bioloogia – TTÜ, TLÜ, Eesti Maaülikoolis ja TÜ mitmetel erialadel, mis on seotud ökoloogia, keskkonna ja looduskaitsega.
Botaanika – kuna taimeteadusega on viimane kokkupuude põhikoolis, siis oleks vaja kõike seda meelde tuletada, et jätkata õpinguid TTÜ - s geenitehnoloogias taimede molekulaarbioloogia erialal, TLÜ ja TÜ bioloogia erialal, proviisori õppes ning Eesti Maaülikoolis Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis.
Evolutsiooniline bioloogia ja üldbioloogia – gümnaasiumi lõpus üldistame kolme aasta jooksul õpitu ja valmistame õpilased ette sisseastumiseksamiteks ülikoolidesse.

 Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles

Uudised

Soome keele vabariiklikult olümpiaadilt kuuenda kohaga

Soome keele vabariiklikult olümpiaadilt tõi kuuenda koha Anastasija Gorjatševa G2A klassist,... Loe edasi...
IMAGE Tantsijad saavutasid Koolitantsul esimese koha

Meie kooli tantsijad said 14. aprillil Paides toimunud Koolitantsu finaalis laureaadi tiitli ehk tants... Loe edasi...
IMAGE "RoboMiku lahingus" oldi edukad.

Laupäeval, 16. märtsil Jõhvis toimunud Eesti koolinoorte robootika võistlustel “RoboMiku lahing... Loe edasi...
Vabariiklikult matemaatikaolümpiaadilt III auhinnaga

Vabariiklikult matemaatikaolümpiaadilt tõi väärika 8. koha ja III auhinna G3A õpilane Karl-Johan... Loe edasi...
Liivi luulevõistlusel nopiti esikohti

Igal kevadel toimuval etlusvõistlusel esitatakse Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna... Loe edasi...
Võitudega saksa keele olümpiaadilt

3. aprillil toimus Pärnu linna saksa keele olümpiaad. Sel aastal oli tublimate väljaselgitamisel... Loe edasi...