• Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Selles õppesuunas on põhirõhk matemaatika ja füüsika süvendatud õpetamisel. Matemaatika-füüsika õppesuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides.
Kui soovid jätkata haridusteed ülikoolis tasuta kohal, siis saad hea ettevalmistuse just matemaatika-füüsika õppesuunal. Selle klassi lõpetanuil ei teki probleeme ülikoolis püsimisega, sest õppesisu matemaatikas ja füüsikas on akadeemilisel tasemel ja sel suunal õppijatel on kõrge õpimotivatsioon.
Matemaatikaklass avati Koidula koolis juba 1966. aastal ja matemaatika-füüsika eriklass 1969. aastal.

Sisseastumiskatsed matemaatikas ja füüsikas

Uudised