• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Pärnu Koidula Gümnaasiumil on ainukese Pärnu koolina olemas koostöölepingud Eesti suuremate ülikoolidega.

Olemas koostöölepingud - Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga
Koostööleping Tallinna Ülikooliga (loodussuuna arendamiseks gümnaasiumis)
Koostööleping Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga (keelesuunal The International English Language Testing System (IELTS) kursuse ja testide TASUTA tegemiseks)
Koostöö Eesti Maaülikooliga laborite kasutamise osas loodusuunal.
Koostöö Mereinstituudiga
Plaanis veel koostöö Infotehnoloogia Kolledžiga

Koostöölepingute  eesmärk on tõsta gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates Koidula kooli õppetöösse ülikoolide õppejõude, üliõpilasi ja tehnilist baasi, populariseerida teadust, akadeemilist kõrgharidust ning teadlase elukutset Eesti ühiskonnas. Suurt tähelepanu on lepingus pööratud  loodus- ja reaalainete, eriti matemaatika ja tehnoloogiliste distsipliinide õppimise ja õpetamise populariseerimisele.
Koostöös ülikoolidega saame korraldada õpilastele erikursuseid ning praktikume, kasutades selleks ülikoolide laboreid ja tehnikat. Samas saavad õpilased oma uurimis- ja teadustöödele vajadusel ülikoolist juhendaja otsida. Koostöö raames jätkatakse ka kooliõpilastele olümpiaadide ning info- ja teemapäevade korraldamist.

Koostöös Tartu Ülikooli Teaduskooliga toimuvad Koidula koolis füüsika, keemia ja bioloogia õpitoad.

Loe koostöölepingut, mis on sõlmitud Tartu Ülikooli ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi vahel pdfKoostööleping Tartu Ülikooliga
Loe koostöölepingut IELTS testi ja keelesuuna arendamiseks koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga pdfKoostööleping TÜ Pärnu Kolledžiga
Koostöölepingust Tallinna Tehnikaülikooliga saab ülevaate siit. 

Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor Priit Reiska ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo allkirjastasid 8. detsembril 2011.a. Tallinna Ülikoolis kahe kooli vaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks koostöölepingu. „Mõlema poole peamiseks eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti, koostöö võimaldab kaasata Pärnu Koidula Gümnaasiumi õppetöösse meie ülikooli õppejõude, üliõpilasi ja tehnilisi võimalusi ning ühtlasi populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlase elukutset Eesti ühiskonnas," avaldas heameelt sõlmitava lepingu osas Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor Priit Reiska. Pärnu Koidula Gümnaasiumi direktori Indrek Kaldo sõnul ühtib koostöö Tallinna Ülikooliga gümnaasiumi akadeemilisuse põhimõttega ning ühtlasi aitab õpilasi paremini ette valmistada tulevasteks kõrgkooliõpinguteks. „Usun, et meie vastastikune koostöö annab Koidula kooli õpilastele võimaluse loodussuunal kasutada Eesti kõige kaasaegsemat teadusmaja, kus õpilased saavad laborites katseid teha ja kus ülikooli õppejõud saavad õpilasi innustada loodussuunda edasi õppima  minema," avaldas lootust Indrek Kaldo. Koostöö avab mõlema poole jaoks mitmeid võimalusi – näiteks saavad ülikooli õppejõud ja tudengid pakkuda oma tuge Pärnu Koidula Gümnaasiumi valikkursuste või uurimustööde juhendamisel või kaasata õpilasi ülikooli erinevatesse teadusprojektidesse.

Uudised