• Tartu Ülikool
 • Oxfordi Ülikool
 • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

10. kl I kursus "Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine"

 • J. D. Salinger "Kuristik rukkis"
 • E. M. Remarque "Läänerindel muutuseta" vm ja/või  E. Hemingway üks romaan vabal valikul
 • O. Wilde "Dorian Gray portree"
 • A. Tšehhovi, F. Tuglase või I. Hargla novellid
 • Ühe eesti autori luulekogu (P. E. Rummo, D. Kareva, A. Alliksaar vm)


10. kl II kursus "Antiigist 19. sajandini"

 • Sophokles "Kuningas Oidipus"
 • W. Shakespeare "Hamlet"
 • V. Hugo või P. Merimee üks  romaan vabal valikul
 • H. de Balzac või G. Flaubert üks  romaan vabal valikul


11. klass I kursus "Ilukirjanduse põhiliigid ja žanrid"

 • A. H. Tammsaare "Tõde ja õigus" 1. osa
 • J. W. Goethe "Faust" 1. osa
 • Wimberg "Lipamäe"
 • E. A. Poe novellid
 • Üks B. Alveri või M. Underi luulekogu


11. kl II kursus  "20. sajandi kirjandus"

 • M. Bulgakov "Meister ja Margarita"
 • K. Ristikivi "Hingede öö"
 • J. Kross "Wikmani poisid" või "Keisri hull"
 • H. Hesse "Stepihunt"


12. kl kursus "Uuem kirjandus"

 • A. Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu"
 • T. Õnnepalu üks romaan vabal valikul
 • I. Hargla üks romaan vabal valikul
 • S. Oksanen "Puhastus"
 • Üks värskelt ilmunud uudisteos vabal valikul

Uudised