• Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Sel sügisel toimus kohtumine Baltic Week 2005 Pärnus. Selles osalesid õpilased eespool mainitud riikidest. Tänavune teema oli „Poollooduslikud elukooslused”.

Ürituse programm:

12.september

Saabumine

13.september

Konverentsi avamine. Teema tutvustus.

Töögruppide moodustamine.

Iga riigi esindus tutvustab oma kodumaad.

14.september

Väljasõit Nedremaa- Kalli puisniidule (2 töörühma) ja Soontagana

maalinnusesse (2 töörühma).

Kokkuvõtted. Valmivad posterid.

15.september

Spordipäev. Konverentsi lõpetamine.

16.september

Ärasõit

Uudised