• Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Koidula Gümnaasiumi hoolekogu:
1) Krõõt Olo – pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
2) Kandela Õun – lapsevanemate esindaja;
3) Liina Õmblus – lapsevanemate esindaja;
4) Sander Peremees – lapsevanemate esindaja;
5) Marika Jagomägi – lapsevanemate esindaja;
6) Aive Hiiepuu – vilistlaste esindaja;
7) Elmu Mägi – õppenõukogu esindaja;
8) Ille Rohtlaan – õppenõukogu esindaja;
9) Madlenne Timofejev – õpilaste esindaja;
10) Jane Mets – toetava organisatsiooni esindaja, Pärnu Linnavalitsus.

Uudised