• Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Euroopa suund on kujundatud sellistest suunakohustuslikest kursustest, nagu A-keeletasemel võõrkeele (prantsuse keele) I-VI kursused, B1 keeletasemel võõrkeele kolm lisakursust, usundiõpetuse kursus, filosoofia kursus, kursused „Inimene ja õigus", B2 keeletasemel võõrkeele lisakursused. Reaalainete õpetus arvestab suuna valinute huvisid ja rakendab sobivat metoodikat.
Euroopa suund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks humanitaar- ja sotsiaalainete õppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, eeskätt Euroopa mainekamates kõrgkoolides. Õpetatakse prantsuse keelt ja valmistatakse ette rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele testiks (IELTS, CAE-testiks). Süvendatud teadmised sotsiaalainetest, ajaloost, filosoofiast ja Euroopa õigus- ning kultuuriruumist annavad ettevalmistuse elamiseks ja õppimiseks Euroopas ja kaugemalgi.
Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudi ja Tallinna Ülikooliga.


 Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles 

Uudised