• Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next
Ettevõtlussuund aitab valmistuda akadeemiliseks või rakenduslikuks majanduse-, inseneri- ja tehnoloogiaõppeks nii Eesti kui välismaa ülikoolides, tagades kaasaegsed ettevõtlus- ja kommunikatsioonioskused ning arusaamise ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning nende vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil, arendades õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.

Ettevõtlussuund on kujundatud matemaatika, inglise keele, majandus- ja ettevõtlusõppe suuna- ja valikkursustest.
Majandus- ja ettevõtlusõppe kursused on „Majanduse- ja ettevõtluse alused“, „Sündmus-korraldus“, „Ettevõtlusõpe“, „Õpilasfirma I“, „Õpilasfirma II“, „Äriplaani koostamine“, „Praktiline projektijuhtimine / praktika“ ja „Majandusõpe“.

Õppekava rakendab koostöölepinguid Tartu Ülikooliga, TÜ Pärnu kolledžiga,Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooliga ja välismaiste partnerorganisatsioonidega.

Sisseastumiskatsed matemaatikas ja inglise keeles, eesti keeles