• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Pärnu Koidula Gümnaasiumi visioon
Pärnu Koidula Gümnaasium on akadeemilise õhkkonnaga üldhariduskool.

Pärnu Koidula Gümnaasiumi missioon
Kooli missioon on luua õpilastele võimalus omandada kõrgetasemeline reaal- ja loodusteadusliku rõhuasetusega põhi- ja üldkeskharidus, et jätkata õpinguid neile sobivas kõrgkoolis.

Kool on üks tugevamaid reaalkallakuga koole Eestis.

Pärnu Koidula Gümnaasium on üks vanemaid ja väärikamaid koole vabariigis. Kool loodi juba 1733. aastal tütarlaste koolina.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: kaks arvutiklassi, lokaalne arvutivõrk, interneti püsiühendus igas ainekabinetis, kooliraadio, raamatukogu, normaalmõõtmetega võimla, ujula, staadion ja korralik söökla.

Koolis tegutsevad väitlusring, meediaring, kooliraadio, puhkpilliorkester, segakoor, näitering, bioloogiaklubi ja palju muud. Huviringe on üle 20.

Uudised