• Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Riigieksamite vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

Vastu võetud 24.05.2016 nr 17
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 13. detsember 2016. a;
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 14. detsember 2016. a – 20. jaanuar 2017. a;
3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 27. veebruar 2017. a;
4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 1. märts 2017. a;
5) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017. a;
6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. aprill 2017. a;
7) eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–28. aprill 2017. a;
8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017. a;
9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai, 8.–9. mai 2017. a;
10) matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017. a;
11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 5.–8. juuni 2017. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2. Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 22. mai 2017. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. mai 2017. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. mai 2017. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 30. mai 2017. a;
6) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 30.–31. mai 2017. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad teatatakse hiljemalt 25. maiks 2016. a Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Uudised