• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Oxfordi Ülikool
  • Tartu Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Riigieksamite vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

Vastu võetud 17.05.2017 nr 17
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. a;
3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 5. märts 2018. a;
4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2018. a;
5) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 4. –7. juuni 2018. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2. Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 21. mai 2018. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 22. –23. mai 2018. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2018. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2018. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2018. a.
(2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Uudised