• Pärnu Koidula Gümnaasium
  • Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Arvutite kasutamise head tavad Pärnu Koidula Gümnaasiumis

* Pärnu Koidula Gümnaasiumi arvutid on Sinu käsutuses eelkõige selleks, et anda võimalus arvutite kasutamiseks ja tundmaõppimiseks ning enese täiendamiseks.

Reeglid:

1. Arvutit võib kasutada ainult oma kasutajanime all
2. Ei tohi oma parooli teistele edasi anda. Elektronkirjadele ei tohi panna vale saatja nime ega aadressi. Oma faile tuleb hoida oma kodukataloogis.
Töö käigus võib kasutada ka ajutiste failide katalooge, aga töö lõpetamisel tuleb need ise ära kustutada. Väljaspool kodukataloogi olevad failid võidakse kustutada ette hoiatamata.

* Kasutajate kodukataloogid asuvad serveri kettal (Z:). Igaühe jaoks on seal ruumi maksimaalselt 10MB (see number võib muutuda) ja sellest kinni pidamist tuleb endal jälgida.
* Printimisel peab õpilasel olema oma paber.

* Teiste kasutajate õigust tööle ja isiklikule elule tuleb austada. Klassis on VAIKUS! Kui töö nõuab suhtlemist, siis tehakse seda teisi segamata. Sama kehtib asjatu suhtlemiskäskude ning elektronkirjade saatmise kohta. Teiste failide ja elektronkirjade lugemine, muutmine ja kustutamine ei kuulu hea tava juurde, isegi kui see on võimalik.
* Arvutid on Koidula Gümnaasiumis sisukaks tegutsemiseks. Mistahes pornograafilise sisuga www-lehekülgede külastamine, failide tõmbamine, jututubades “istumine” ja arvutimängude mängimine on keelatud.
* Arvutiklass pole koht söömiseks, joomiseks ja läbustamiseks.
* Enda järel tuleb töökoht korrastada. Arvuti tagant tõustes vaata, et:

o Oled välja loginud ja ekraanil on sama pilt kui Sinu tulles.
o Viimane kasutaja logib ennast välja nii, et arvuti saab sulgeda.
o Sinu töölaua ümbruses pole rämpsu.
o Tool on töölaua alla lükatud.

* Vabade kohtade puudumisel
* on madalama prioriteediga kasutaja kohustatud loovutama koha kõrgema prioriteediga kasutajale. (Loe: Prioriteedid) Ühiste arvutiresursside
* (serverite protsessoriaeg ja mälu, kettaruum, Interneti ühendus) kasutamisse tuleb suhtuda mõistlikult.  Enne iga faili tõmbamist Internetist mõtle kas Sul on seda tõesti vaja, kas seda saaks sõbra käest, kes on ta juba kohale tõmmanud, kas seda saaks Eesti serveritest. On keelatud hoida, levitada ja kasutada illegaalset tarkvara
* Keelatud on arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude otsimine ja kasutamine
* täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks, teiste paroolide püüdmine mistahes moel, Pärnu Koidula Gümnaasiumi arvutite kasutamine teiste arvutisüsteemide kräkkimiseks, kräkkimise softi (crack, satan jne) omamine mistahes ettekäändel. Keelatud on igasugune arvutisüsteemi muutmine või süsteemi töö tahtlik häirimine,
nagu riistvara kokku- ja lahtiühendamine, ümber paigutamine, sisse-välja lülitamine ja reset-i (mõjuva põhjuseta) tegemine, operatsioonisüsteemi failide muutmine ning kustutamine jne.

Prioriteedid:

* Tunniplaanijärgne õppetöö, eelnevalt registreeritud kasutamine
* Tunniplaaniväline õppetöö (mõne õppeaine kohustuslik töö)
* Kooliga ja muude kohalike projektidega seotud materjalide ettevalmistamine
* Elektronposti ja WWW kasutamine
* Muu

(prioriteedid on toodud kahanevas järjestuses)

Karistused korrast mitte kinni pidamise eest:

* Hoiatus
* Kasutajanime sulgemine nädalaks – igaveseks
* Teatamine direktsioonile seisukohavõtuks

Kasutajad, kes arvutisüsteemi väära kasutamisega kahjustavad kooli vara või tekitavad lisakulutusi (teenindajate lisatöö aeg, väljakutsed väljaspool põhitöö aega), hüvitavad tekitatud kahju koolile poolte kokkuleppel.

Uudised