• Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse: katsetele/vestlusele registreerimine kooli kodulehel alates 05. veebruarist 2018 kuni 10. aprillini 2018.
Reedel, 13. aprillil 2018. a  kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas.
“4-5” ja “5” õppijatele vestlus reedel 13. aprillil kell 14.00.
Laupäeval, 14. aprillil 2018. a kell 10.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.
Ilma konkursita võtame vastu linna/maakonna aineolümpiaadide tublimad.  Ainevõistlustel, konkurssidel osalenud ja hea õppeedukusega õpilased saavad lisapunkte.
NB! Katsetele kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, mitteprogrammeritav taskuarvuti (mobiili kasutamine pole lubatud), 9. klassi hinneteleht (eKooli väljatrükk).

Pärnu Koidula Gümnaasium on akadeemilise õhkkonnaga üldhariduskool, mille missioon on luua õpilastele võimalus omandada kõrgetasemeline reaal- ja loodusteadusliku rõhuasetusega üldkeskharidus, mis võimaldab jätkata õpinguid neile sobivas kõrgkoolis.

Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik valida viie õppesuuna vahel:

Matemaatika-füüsika õppesuund, 
A-klass 
Reaalsuund, R-klass (võimalus valida meedia-kommunikatsiooni ning multimeedia valikkursuseid)
Loodussuund, BK-klass (valikkursused neile, kes soovivad jätkata õpinguid bioloogia ja keemia erialadel rõhuasetusega arstiteadusel)
Euroopa õppesuund, E-klass (valikkursused filosoofias, usundiõpetuses, EL ainetes, prantsuse keel)
Ettevõtlussuund, EV-klass (ettevõtlussuunas on kursused „Majandus- ja ettevõtlusõpe", "Sündmuskorraldus" ja  „Õpilasfirma", rahvusvaheline projektitöö)

Uudised