• Tartu Ülikool
  • Oxfordi Ülikool
  • Pärnu Koidula Gümnaasium
Previous Next
Õpetajate konsultatsiooniajad 2016/2017. õa

Konsultatsiooniajad on kõikidel õpetajatel igal koolipäeval kell 8.00 - 8.30 oma ainekabinetis.

Uudised